top of page

Svenska

1.png

Företaget startade 1988 och har funnits i sin nuvarande form sedan 2003. Sedan vi först öppnade våra dörrar har vi tillhandahållit tjänster av högsta kvalitet. Genom anpassningsförmåga, omfattande kunskap och affärsnätverk har vi hela tiden utvecklat och anpassat vår verksamhet.

 

Sedan 2020 verkar vi under namnet Uppforsa Bruk och markerar 20 årsdagen 2023. Uppforsa Bruk har sina rötter i artonhundratalet och är nu ett privatägt företag som strävar efter att vara en relevant och aktiv ägare och deltagare i affärsverksamheter, företag och projekt.

 

Vår drivkraft är att vi kan och uppskattar att driva företag. Genom Uppforsa Bruk bidrar vi som aktiva partners, investerare och skapare av olika företag, idéer och organisationer. Uppforsa Bruk härstammar från begreppet "uppströms", vilket betyder "i stigen mot bäcken, uppför ån", och "bruk" är själva sinnebilden för ett väl utfört arbete.

 

Vi är redo att samarbeta med företag och om initiativ som behöver "gå uppströms" för att hitta den bästa vägen att gå vidare.

 

Uppforsa Bruk och dess verksamheter har en fast bakgrund inom affärsledarskap inom kapital- och fondförvaltning, försäkring och pension som strategisk rådgivning och implementering. Med den bakgrunden tar vi oss an nya projekt och leder nya initiativ.

bottom of page